Kelas 8D-8H

   15

IPA

Deskripsi


Guru Mata Pelajaran IPA

3 minggu, 50 - 60 jam per minggu

Latar Belakang Peserta


Silabus


Minggu 1
Gerak Tumbuhan
Tugas : Menyelesaikan soal latihan
Minggu 2
kuis gerak tumbuhan
Minggu 3
Power Point Pengangkutan Air dan Nutrisi pada Tumbuhan
Silahkan login dahulu untuk mengikuti kelas ini. Atau klik disini untuk mendaftar

DISELENGGARAKAN PADA

 18-Nov-2019 s/d 30-Jun-2020
Pemateri
Ekowati Rahayu

Guru Mata Pelajaran IPA

Tanggapan Peserta
{{ item.Komentar }}
- {{ item.NamaPemilih }}
© 2017 All Rights Reserved. Pustekkom Kemdikbud.